Những ngày tháng 05 vào hè nắng nóng bên ngoài, bạn nhớ đi thăm các mẫu , các hóa

chất của mình hiện đang phải trữ đông nhé... 

Nhưng lo gì bạn đã có chúng tôi với TỦ ÂM -86 độ C Boreas do hãng Azbil Telstar sản

xuất sẽ bảo đám chất lượng mẫu và hóa chất của bạn

Và đừng quên bạn nên chọn sản phẩm không làm bạn "lo vì tiền điện nhé" 

 

 

 

 

 

 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

HÃY TRỜ THÀNH THANH VIÊN CỦA O.S.I CO. LTD

Bạn đang suy nghĩ xem mình nên xây dựng sự nghiệp mình trong lĩnh vực nào? Kinh doanh ư? Bạn đang muốn ứng dụng những kiến thức bạn đã được trang bị sau những năm đại học để có công việc vừa bảo đảm cuộc sống của mình vừa hứng thú vì mình luôn luôn phải học, phải tự trang bị cho mình những gì mình nhận ra là mình thiếu sót.               

TIN TỨC

28/03/2016