Dụng cụ phân phối chất lỏng Prospenser Plus – Sartorius (Đức)

12.085.000 19.950.000 

HSX: Sartorius (Đức)

Xuất xứ: Phần Lan

Model: Prospenser Plus

Các thang thể tích:

  •  LH-723070: 0.2 – 1 mL
  •  LH-723071: 0.4 – 2 mL
  •  LH-723072: 1 – 5 mL
  •  LH-723073: 2 – 10 mL
  •  LH-7230704: 5 – 30 mL
  •  LH-723075: 10 – 60 mL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN