Micropipette điện tử đơn kênh Picus Nxt – Sartorius (Đức)

Hãng sản xuất: Sartorius – Đức

Xuất xứ: Phần Lan

Model: Picus Nxt

Các thang thể tích: – 0.2 – 10µL , – 5 – 120µL , – 10 – 300µL , – 50 – 1,000µL , – 100 – 5,000µL , – 500 – 10,000µL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN