Welcome

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC
LAN OANH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dược Phẩm
Công Nghệ Y Sinh

Thực Phẩm - Nước Giải Khát
Kiểm tra Chất lượng Hóa - Sinh - Môi trường

Nghiên Cứu
Y Tế

VỀ CHÚNG TÔI - O.S.I CO,. LTD

0 +

Năm

0 +

Nhân Viên

0 +

Đối Tác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KINH NGHIỆM

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

-15%
Giá gốc là: 20.145.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.120.000 ₫.
-11%
Giá gốc là: 40.825.000 ₫.Giá hiện tại là: 36.520.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 47.775.000 ₫.Giá hiện tại là: 43.675.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 11.385.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.415.000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 22.160.000 ₫.Giá hiện tại là: 20.260.000 ₫.
-23%
40.175.000 52.075.000 

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT HƠI HÓA CHẤT

CÁC SẢN PHẨM

Edit Content

THÔNG TIN ỨNG VIÊN