Micropipette cơ đơn kênh, thay đổi thể tích Tacta® – Sartorius (Đức)

Giá gốc là: 6.120.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.485.000 ₫.

Hãng sản xuất: Sartorius – Đức

Xuất xứ: Phần Lan

Model: Tacta®

Thang thể tích:

  • LH-729010: 0.1 – 3µL
  • LH-729020: 0.5 – 10µL
  • LH-729030: 2 – 20µL
  • LH-729050:10 – 100µL
  • LH-729060: 20 – 200µL
  • LH-729070: 100 – 1.000µL
  • LH-729080: 500 – 5.000µL
  • LH-729090: 1.000 – 10.000µL

THÔNG TIN ỨNG VIÊN