Hệ thống điện di mao quản Spectrum Compact CE System – Promega (Mỹ)

Spectrum CE System là hệ thống CE đầu tiên hỗ trợ công nghệ 8-dye (8 kênh màu huỳnh quang); thế hệ kít STR 8 Kênh màu huỳnh quang này cho phép khuếch đại và phát hiện nhiều locus hơn từ các mẫu hình sự khó, dẫn đến các phân tích có ý nghĩa hơn.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN