Chất xử lý mẫu β-G-Blocker – Lonza (Mỹ)

  • Mã số: N190
  • β-G-Blocker được sử dụng làm chất pha loãng mẫu để loại bỏ ß-1,3-Glucans gây ra phản ứng dương tính giả.
  • Đóng gói: 5 lọ x 5ml

THÔNG TIN ỨNG VIÊN