Welcome

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC
LAN OANH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dược Phẩm
Công Nghệ Y Sinh

Thực Phẩm - Nước Giải Khát
Kiểm tra Chất lượng Hóa - Sinh - Môi trường

Nghiên Cứu
Y Tế

VỀ CHÚNG TÔI - O.S.I CO,. LTD

0 +

Năm

0 +

Nhân Viên

0 +

Đối Tác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KINH NGHIỆM

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

-9%
Original price was: 10.410.000 ₫.Current price is: 9.510.000 ₫.
-11%
Original price was: 40.825.000 ₫.Current price is: 36.520.000 ₫.
-9%
Original price was: 22.160.000 ₫.Current price is: 20.260.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.250.000 ₫.Current price is: 1.895.000 ₫.
-9%
Original price was: 14.185.000 ₫.Current price is: 12.965.000 ₫.

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT HƠI HÓA CHẤT

CÁC SẢN PHẨM

Edit Content

THÔNG TIN ỨNG VIÊN