Welcome

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC
LAN OANH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dược Phẩm
Công Nghệ Y Sinh

Thực Phẩm - Nước Giải Khát
Kiểm tra Chất lượng Hóa - Sinh - Môi trường

Nghiên Cứu
Y Tế

VỀ CHÚNG TÔI - O.S.I CO,. LTD

0 +

Năm

0 +

Nhân Viên

0 +

Đối Tác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KINH NGHIỆM

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

-10%
Original price was: 6.120.000 ₫.Current price is: 5.485.000 ₫.
-9%
Original price was: 39.945.000 ₫.Current price is: 36.520.000 ₫.
-10%
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 3.685.000 ₫.
-9%
Original price was: 47.775.000 ₫.Current price is: 43.675.000 ₫.
-15%
Original price was: 265.000 ₫.Current price is: 225.000 ₫.
-18%
Original price was: 8.810.000 ₫.Current price is: 7.195.000 ₫.
-23%
40.175.000 52.075.000 
-26%
Original price was: 64.650.000 ₫.Current price is: 48.050.000 ₫.

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT HƠI HÓA CHẤT

CÁC SẢN PHẨM

Edit Content

THÔNG TIN ỨNG VIÊN