CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH THAM GIA ANALYTICA VIETNAM 2013

Từ ngày 17 đến 19 tháng 04 năm 2013, công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh đã cùng với một số đối tác trên thế giới như: Bibby Scientific, Erlab Group, MicroBiologics Inc., Lonza Bioscience, Telstar Technologies, VWR International tham gia triễn lãm Analytica tổ chức tại SECC - quận 7, Tp. HCM.