OURSERVICES

THIẾT BỊ

Các thiết bị đo lường kiểm nghiệm.

Read Details

HOÁ CHẤT

Hoá chất Promega - Lonza - Microbiologics

Read Details

DỤNG CỤ

Cung cấp các dụng cụ thí nghiệm.

Read Details

INTRODUCEABOUT OUR PRODUCTS

Với sự phát triển của công ty, chúng tôi mở rộng phân phối các sản phẩm của các hãng uy tín từ các nước Châu Âu, Mỹ như:

  • Vilber Lourmat
  • Julabo GmbH
  • Cole Parmer: Stuart, Jenway, Electrothermal, PCRmax
  • WLD-Tec
XEM THÊM SẢN PHẨM

Home

This is a hidden article.

OUR PARTNERS

logoOSI


O.S.I Co. Ltd.

Head Office: 456 Phan Xich Long street
(Ha Phan building, Floor 6)
Ward 2, Phu Nhuan District
70,000 Ho Chi Minh city - Vietnam

Tel:  +84 8 3845 8289 (3 lines)   
 Fax: +84 8 3842 1370
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 BOCONGTHUONG

 

Rep Office:  209 Giang Vo Street

(Phu Quy Building, Floor 5, Room 501)
 Cat Linh Ward, Dong Da District
10,000 Hanoi- Vietnam

Tel:  +84 4 3512 0975 / 3514 5261
Fax: +84 4 3514 5260
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.